Bylo mi ctí jako členu poroty předat zvláštní ocenění za fotografii v soutěži Fénix Content marketing

Již deset let jsem jako porotce součástí této krásné marketingové akce.

Fénix Content marketing oceňuje ty nejlepší práce a počiny, které se v českém ďolíčku realizují v marketingu.

„Soutěž jsem zakládala před 10 lety s obrovskou inspirací ze zahraničí, kde styl, úroveň a kultury hrály prim, přála jsem si, aby náš obor měl takovou prestiž a slavil svůj úspěch na takové úrovni. Chtěli jsme prostě lepší trh a je radostí, že můžeme letos dát i mimořádné ocenění za politickou kulturu v komunikaci, kterou jsme dlouho neměli možnost vidět,“ komentuje 10. ročník Kateřina Borovanská, CEO pořadatelské skupiny F major (Freya, Fiat Lux Art, Fénix Média). 

Porota, jež se sešla pro offline hodnocení v Penthouse ČVUT, letos ocenila celkem 110 prací.

Já měl tu čest iniciovat zvláštní cenu za fotografii a zároveň ji i předat na velkém slavnostním finálovém večeru, který se uskutečnil 27. 6. 2023 v Empire Hall Slovanského domu. 

Děkuji za příležitost

Luboš J. Marek