Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

 1. Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit Provozovateli již obdržené zboží, jak šperky, tak dárkový poukaz, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Zákazník, který si vyžádal zaslání dárkového poukazu prostřednictvím e-mailové schránky podá písemnou žádost o odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejné e-mailové adresy, na kterou dárkový poukaz obdržel. Provozovatel FAST SHOTS, s.r.o je povinen Zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty dárkového poukazu a to do 30 dnů od uskutečnění vrácení dárkového poukazu.
 2. V případě, že zákazník  zakoupil šperky, nebo si vybral zaslání dárkového poukazu Českou poštou, provozovatel vrací zákazníkovi pouze částku, odpovídající hodnotě samotného dárkového poukazu, za dopravné a balné se částka nevrací.
 3. Dárkový poukaz a jeho vizuální vzhled, chybný text či záměnu a dárkové balení, jako je obálka lze reklamovat u provozovatele portálu www.novefoto.cz na e-mailu fotograf@novefoto.cz, kdy je třeba uvést číslo objednávky, kód dárkového poukazu a důvod reklamace.
 4. Záruky a oprava šperků
 5. Prodávající poskytuje záruku za jakost šperků v trvání 24 měsíců; zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 6. Záruka začíná plynout dnem převzetí šperků kupujícím. Kupující je povinen šperky prohlédnout ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.
 7.  Záruka se nevztahuje na mechanické poškození šperků kupujícím, používání šperků v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání starostlivosti o šperky, nesprávnou manipulaci a používání šperky, nesprávné ošetřování šperků, neodbornou instalaci.
 8. Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění prodávajícího pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které zavinil prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Pokud to bude technicky možné, lze provést opravu zboží. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad šperků jsou v záruční době bezplatné.
 9. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si současně vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné šperky.
 10. V ostatních případech opravy šperků je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opravou šperků, jakož i náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho opravy prodávajícímu, a náklady spojené s dodáním předmětného opraveného zboží kupujícímu.
 11. Opravu šperků v souladu s tímto odstavcem těchto Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícími kalkulované náklady na opravu daného zboží dle požadavku kupujícího, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného opraveného zboží kupujícímu. Odhadovanou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu předem emailem. Skutečnou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu po obdržení a odborném posouzení vady předmětného zboží, přičemž tato částka nesmí přesáhnout 1,5 násobek odhadované výše kalkulovaných nákladů.
 12. Pro řešení případných soudních sporů společnost FAST SHOTS, s.r.o. určuje místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 110 00 Staré Město.