VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.novefoto.cz

(dále jen VOP)

  1. Základní ustanovení

1.1.     VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele FAST SHOTS, s.r.o., upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zákazníkem (dále jen Zákazník) při prodeji dárkových poukazů a přijímání plateb od zákazníka.

1.2.     Provozovatelem a majitelem webového portálu www.novefoto.cz je společnost FAST SHOTS, s.r.o., IČO: 083 65 474, se sídlem Podvinný mlýn 1418/2, 190 00 Praha 9, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 317701, předmětem podnikání je poskytování obchodních služeb a prodej dárkových poukazů.

1.3.     Poskytovatelem fotografických služeb, vizážistky a foto ateliéru je společnost FAST SHOTS, s.r.o. v provozovně na adrese Podvinný mlýn 1418, Praha 9 – Libeň.

  1. Definice pojmů

2.1.     Portál https://novefoto.cz/kategorie-produktu/poukazy-e-shop/  je webové rozhraní, určené k nákupu dárkových poukazů na focení Třetím stranám (dále jen Zákazníkům), provozován společností FAST SHOTS, s.r.o., (dále jen jako Provozovatel).

2.2.     Zákazníkem se rozumí koncový zákazník, který uskutečnil objednávku na nákup dárkového poukazu prostřednictvím portálu www.novefoto.cz a je oprávněn dárkový poukaz v plném rozsahu uplatnit u Provozovatele FAST SHOTS, s.r.o., nebo jím obdarovaná osoba, která se prokáže platným dárkovým poukazem.

2.3.     Dárkový poukaz je forma ceniny s určitou monetární hodnotou, kterou lze využít k úhradě služeb u Provozovatele FAST SHOTS, s.r.o.

  1. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1.     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.2.     Potvrzením a odesláním objednávky Zákazník souhlasí s podmínkami Poskytovatele, uvedenými u nabídky na portále www.novefoto.cz, jež se vztahuje na konkrétní objednávku.

3.3.     Provozovatel vystaví Zákazníkovi dárkový poukaz dle Zákazníkovy objednávky a zašle v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mailovou adresu Zákazníka nebo Českou poštou na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři po zaplacení na bankovní účet Provozovatele, číslo účtu: 290002396/0300  s variabilním symbolem shodným s číslem objednávky nebo po úhradě platební kartou pomocí platebního terminálu na www.novefoto.cz v závěru objednávky.

3.4.     K objednávce dárkového poukazu na portále www.novefoto.cz lze přiobjednat věnování, které bude zapracováno do grafiky. Tato služba je zdarma.

3.5.     Dopravné a balné v případě objednávky tištěného dárkového poukazu na portále www.novefoto.cz zdarma.

3.6.     Daňový doklad za prodej dárkového poukazu přes portál www.novefoto.cz vystavuje zákazníkovi Poskytovatel.

3.7.     Daňový doklad za prodej dárkového poukazu, případně doplňkových služeb, vystavuje zákazníkovi Provozovatele FAST SHOTS, s.r.o.

  1. Způsob dodání dárkového poukazu

4.1.     Při zvoleném způsobu dodání dárkového poukazu na e-mail zákazníka ve formě PDF, je doba dodání v tentýž den po řádném uhrazení objednávky. Tento způsob dodání nabízí www.novefoto.cz  zdarma, dopravné se k celkové výši objednávky nepřipočítává.

4.2.     Dárkový poukaz ve zvoleném dárkovém balení je možno zaslat na adresu, uvedenou v objednávce zákazníka, označenou jako dodací.

4.3..    V případě zvolení balení jako dárková obálka je cena za dopravné a balné v celkové výši 99 Kč.

4.4..    Doba dodání dárkového poukazu s dárkovým balením je do 2 pracovních dnů od přijetí platby za objednávku.

  1. Reklamace a odstoupení od smlouvy

5.1.     Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit Provozovateli již obdržený dárkový poukaz, a to do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Zákazník, který si vyžádal zaslání dárkového poukazu prostřednictvím e-mailové schránky podá písemnou žádost o odstoupení od smlouvy, a to prostřednictvím stejné e-mailové adresy, na kterou dárkový poukaz obdržel. Provozovatel je povinen Zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty dárkového poukazu a to do 30 dnů od uskutečnění vrácení dárkového poukazu Provozovateli, FAST SHOTS, s.r.o.

5.2.     V případě, že si zákazník vybral zaslání dárkového poukazu Českou poštou, provozovatel vrací zákazníkovi pouze částku, odpovídající hodnotě samotného dárkového poukazu, za dopravné a balné se částka nevrací.

5.3.     Dárkový poukaz a jeho vizuální vzhled, chybný text či záměnu a dárkové balení, jako je obálka lze reklamovat u provozovatele portálu www.novefoto.cz na e-mailu fotograf@novefoto.cz, kdy je třeba uvést číslo objednávky, kód dárkového poukazu a důvod reklamace.

5.4.     Pro řešení případných soudních sporů společnost FAST SHOTS, s.r.o. určuje místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 110 00 Staré Město.

  1. Uplatnění dárkového poukazu

6.1.     Dárkový poukaz je přenositelný a lze jej uplatnit jednorázově a v plné výši hodnoty dárkového poukazu přímo u Provozovatele tohoto internetového obchodu www.novefoto.cz.

6.2.     Zakoupí-li zákazník na portálu www.novefoto.cz dárkový poukaz ve formě konkrétní peněžní hodnoty, kterou uplatní při nákupu u Provozovatele tohoto internetového obchodu www.novefoto.cz. a nevyužije-li plnou hodnotu tohoto poukazu při nákupu u provozovatele, má zákazník právo zbylou nevyužitou hodnotu poukazu u provozovatele využít na další nákup, který může zákazníkovi jako protihodnotu ve výši nevyužité hodnoty dárkového poukazu poskytnout např. slevový kód nebo kupón na další nákup v e-shopu či provozovně Provozovatele.

6.3.     V případě překročení hodnoty poukazu při jeho uplatnění, zákazník přeplatek uhradí přímo provozovateli při uplatňování dárkového poukazu, neuvede-li provozovatel jinak v podmínkách pro uplatnění dárkového poukazu u konkrétní nabídky na portálu www.novefoto.cz

6.4.     Provozovatel není odpovědný za jakékoliv fyzické poškození dárkového poukazu vzniklé ze strany Zákazníka.

6.5.     Zákazník není oprávněn, jakkoliv zasahovat do grafické podoby dárkového poukazu, kopírovat jej, měnit obsah.

6.7.     Dárkový poukaz má platnost 6 měsíců počínaje datem vystavení. V případě neuplatnění dárkového poukazu ve stanovené lhůtě, poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz.

6.9.     Rezervace, storno podmínky, podmínky využití služeb nebo nákup zboží a způsob uplatnění dárkového poukazu určuje výhradně Provozovatel  internetového obchodu www.novefoto.cz. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu se řídí dle pokynů, které jsou uvedeny v nabídce dárkového poukazu na portálu www.novefoto.cz

  1. Užívání webového rozhraní www.novefoto.cz

7.1.     Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portáluwww.novefoto.cz  a za případné vniklé škody nese plnou odpovědnost.

7.2.     Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Zákazníka na webové rozhraní www.novefoto.cz za podmínek, že Zákazník jakkoliv narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání webového rozhraní www.novefoto.cz.

7.3.     Zákazník bere na vědomí, že odeslání objednávky je závazné.

7.4.     Zákazník prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užívání webového rozhraní www.novefoto.cz a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

7.5.     Zákazník je povinen dodržovat právní předpisy a bude užívat webové rozhraní www.novefoto.cz v souladu s VOP.

7.6.     Dárkové poukazy určené pouze pro zákazníky s minimální věkovou hranicí 18 let (focení aktů ) mohou uplatnit pouze osoby starší 18 let.

7.7.     Některé části portálu www.novefoto.cz můžou obsahovat odkaz, který po kliknutí přesměruje zákazníka na webové stránky společnosti BOHEMIA WERBUNG, s.r.o.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1.     Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a o jejich změněnou podobu uveřejní na svých webových stránkách www.novefoto.cz. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

8.2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2019