Pro platbu přes PayPal použijte následující odkaz:

Use the following link to pay via PayPal:

Verwenden Sie den folgenden Link, um über PayPal zu bezahlen: